Tajemnice ciesiołki - jak dawniej budowano

W wakacje tradycyjnie odbyła się w naszym skansenie kolejna edycja imprezy edukacyjnej „Tajemnice ciesiołki - jak dawniej budowano”.
Pracownicy muzeum w Olsztynku opowiadali o tradycyjnym budownictwie wiejskim na Warmii, Mazurach i Powiślu. Każdy zwiedzający mógł złożyć zrąb chałupy oraz spróbować pokryć model dachu trzciną i obrzucić fragment drewnianej ściany gliną. Ponadto poznaliśmy szkodniki drewna, efekty prac konserwatorskich oraz tradycyjny sprzęt związany z ciesielstwem, stolarstwem i snycerką. Imprezie towarzyszyły również pokazy pracy dekarza, cieśli, snycerza i kowala.
Dodatkowym urozmaiceniem były „Warsztaty muzyczne na dawnych instrumentach”. 
Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Link do FOTORELACJI

powrót