Uroczyste odsłonięcie Kapliczki z Redykajn

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

 

 

Dawna mieszkanka wsi Redykajny w gm. Dywity zgłosiła w 2018 roku chęć przekazania kapliczki do Muzeum. Kapliczka usytuowana była w obrębie zagrody, w której właściciele od kilku lat już nie mieszkali. Zagroda znajdowała się poza wsią, przy bocznej nieutwardzonej drodze prowadzącej z Olsztyna do wsi Redykajny. W odpowiedzi na chęć przekazania kapliczki, pracownicy Muzeum wykonali inwentaryzację obiektu i rozpoczęto procesu translokacji. Kapliczka nie była wpisana do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego ani nie była ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W Muzeum kapliczkę usytuowano w obrębie zagrody warmińskiej ze wsi Kaborno nr 2 gm. Purda. Uroczyste otwarcie i poświęcenie obiektu odbyło się w dniu 6.10.2019r.

 

 

powrót