Zeszyt 1

 

  Zapoczątkowuje pobieranie plikuZESZYT 1

Zeszyt 2

Zeszyt 3

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZESZYT 3

Zeszyt 4

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZESZYT 4

Zeszyt 5

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZESZYT 5

Zeszyt 6

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZESZYT 6

Zeszyt 7

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZESZYT 7

Zeszyt 8

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZESZYT 8

Informacje dla autorów

 

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieINFORMACJE DLA AUTORÓW!


 

Redakcja:

 • Ewa Wrochna, redaktor naczelny
 • dr Bogdan Radzicki, redaktor naukowy,
 • Wiesława Chodkowska, redaktor
 • Jadwiga Wieczerzak, redaktor
 • Monika Sabljak-Olędzka, sekretarz redkacji.

Recenzenci:
Poniżej publikowana lista zawiera nazwiska wszystkich Recenzentów, którzy kiedykolwiek recenzowali proponowane do Zeszytów teksty:

 • Radosław Biskup
 • Krzysztof Młynarczyk
 • Ewa Gładkowska
 • Anna Szyfer
 • Jan Harasimowicz
 • Radosław Okulicz-Kozaryn
 • Ewa Stryczyńska-Hodyl
 • Henryk Mamzer
 • Grzegorz Jasiński
 • Radosław Biskup
 • Ewa Gładkowska
 • Katarzyna Smyk
 • Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew
 • Hubert Czachowski

 

Rada Naukowa:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr hab. Anna Permilovskaya (Uralski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Sankt Petersburgu, Filia w Archangielsku)
 • Dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Anna Szyfer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

„Zeszyty Naukowe MBL-PE w Olsztynku” adresowane są głównie do pracowników różnego typu muzeów i jednostek naukowych zajmujących się tematyką dawnych ziem pruskich z zakresu etnologii, historii, historii sztuki, kultury, a także problematyką muzealniczą.
W Zeszytach publikowane są artykuły, komunikaty, recenzje i omówienia książek podejmujących wyżej wymienioną tematykę.

Kontakt:
Redakcja Zeszytów Naukowych
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
ul. Leśna 23
11-015 Olsztynek
e-mail: redakcja@muzeumolsztynek.com.pl