Podsumowanie warsztatów

 

 

 

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI

Z WARSZTATÓW!

 

 

 

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku w terminie od 15.07.2020 r. do 31.10.2020 r. zrealizowało operację pod nazwą „Pachnące i pożyteczne – zioła w promowaniu zdrowego stylu życia” w ramach umowy nr OW-VIII.051.2.17.2020 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji była popularyzacja wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu w zakresie różnorodnego wykorzystania ziół. Zadaniem projektu była także aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja naturalnego, zdrowego trybu życia i umożliwienie zrównoważonego, wszechstronnego rozwoju, a także uzmysłowienie, że jest to kierunek, w którym istnieje możliwość rozwoju zawodowego. Ważnym aspektem jest także tworzenie nowych szans edukacyjnych dla uczniów olsztyneckich szkół.

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Warsztaty zrealizowano w terminie 6 dni, które trwały łącznie 160 minut.

Część główna została przeprowadzona w plenerze (ogród ziołowy Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku), zakończenie warsztatów nastąpiło w Pijalni Ziół na terenie Muzeum.

 

Program, który zrealizowano dla dzieci:

Sensoryczne odwiedziny w ogrodzie ziołowym:

- rozpoznawanie ziół na podstawie ich zapachu i wyglądu,

- omawianie przygotowanych przez prowadzącą próbek zapachowych,

- pogadanka na temat potraw (w tym regionalnych) z wykorzystaniem ziół oraz ich prozdrowotnych właściwości,

- wytwarzanie barwników roślinnych ze świeżych ziół

- malowanie roślinnymi barwnikami na przygotowanych wcześniej materiałach z wizerunkami ziół,

- wybór ziół na lemoniadę,

- wspólne przygotowanie ziołowej lemoniady w pijalni ziół i degustacja.

 

Program, który zrealizowano dla młodzieży:

Sensoryczne odwiedziny w ogrodzie ziołowym:

- rozpoznawanie ziół na podstawie ich zapachu i wyglądu,

- omawianie przygotowanych przez prowadzącą próbek zapachowych,

- pogadanka na temat właściwości prozdrowotnych ziół oraz potraw (w tym regionalnych) z wykorzystaniem ziół,

- burza mózgów na temat możliwości wykorzystania ziół w domu i biznesie,

- praca w grupach nad mapą mentalną Zioła smaczne i zdrowe, przedstawienie efektów pracy,

- wybór ziół na lemoniadę,

- wspólne przygotowanie ziołowej lemoniady w Pijalni Ziół i degustacja.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Operacja miała na celu organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży z olsztyneckich szkół. Na zajęciach zaprezentowane zostały informacje nt. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu w zakresie różnorodnego wykorzystania ziół. Warsztaty składały się z części praktycznej, która odbywała się w ogrodzie ziołowym oraz części degustacyjnej podczas której dzieci i młodzież wykonywali samodzielnie lemoniadę wraz z jej degustacją. Rozpowszechniona wiedza podczas realizacji operacji na temat zdrowego i zrównoważonego trybu życia będzie przydatna w gospodarstwie domowym i małym biznesie oraz nieodłącznie związanego z tym użycia ziół w kulinariach i dawnych praktykach leczniczych na Warmii i Mazurach. Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach uzyskałya wiedzę, która w przyszłości zaowocuje i Ci młodzi ludzie będą mogli w ten sposób wpłynąć na rozwój wsi.powrót