Uwaga! Nie przyjmujemy zapisów na zajęcia z oferty edukacyjnej muzeum - do odwołania.

 

Modelowa lekcja architektury regionalnej


Zdjęcie przedstawia dzieci podczas lekcji “Modelowa lekcja architektury regionalnej”

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy poznają historię budownictwa ludowego, techniki budowlane oraz narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane do stawiania domów na przełomie XIX i XX wieku. Pod okiem prowadzącego na modelu chałupy dzieci będą mogły złożyć więźbę dachową i poznać elementy jej konstrukcji.

 • czas trwania: 90 min.

 • liczba uczestników : grupy do 25 osób

 • cena: 10 zł od osoby

Budownictwo wiejskie
Warmii, Mazur i Powiśla


Zdjęcie przedstawia budowę chałupy

Lekcja odbywa się na terenie Muzeum, w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią budowy Muzeum i poznają budownictwo wiejskie dawnych Prus Wschodnich. Na przykładzie budynków poznają charakterystyczne cechy wspólne i odmienność form budowlanych w poszczególnych regionach: Warmii, Mazur i Powiśla.

 • czas trwania: 90 min

 • liczba uczestników: grupy do 25 osób

 • cena: 10 zł od osoby

 

 

 

 

Tradycyjne konstrukcje budowlane
na przykładzie budynków w Muzeum


Zdjęcie przedstawia konstrukcję budowlaną chałupy 

 

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy dowiedzą się o tradycyjnych konstrukcjach budowlanych występujących w XIX i XX wieku i zapoznają się z typowymi konstrukcjami występującymi w Muzeum. Poznają powszechnie stosowane w regionie materiały budowlane i techniki łączenia konstrukcji drewnianych. Na modelu będą mogli złożyć ścianę w konstrukcji wieńcowej, sumikowo-łątkowej i słupkowo-ryglowej.

 

 •  czas trwania: 90 min.

 •  liczba uczestników: grupy do 30 osób

 •  cena: 10 zł od osoby

 

 

 

 

 

Komu kłobuk furał…?
Warsztat o tradycyjnej kulturze duchowej Mazurów i Warmiaków


Zdjęcie przedstawia ilustrację koguta

 

Warsztat o tradycyjnej kulturze duchowej Mazurów i Warmiaków odwołuje się do przysłowiowego ,,złotego wieku” tej kultury, czyli do okresu obejmującego zasadniczo wiek XIX – do początków wieku XX. Wynika to z faktu, że dla tego okresu mamy największy przyrost źródeł etnograficznych dokumentujących stan tej kultury. Podczas warsztatów uczestnicy wykorzystując oryginalne teksty: wyimki z XIX-wiecznych kalendarzy, gazet lokalnych i książek odkrywać będą różne aspekty duchowego dziedzictwa tych ziem, mierząc się z gotycką czcionką, specyficznym słownictwem,
a nawet sposobem budowy zdań.

 

 • czas trwania: 90 min. (2x45 min. z krótką przerwą)

 • liczba uczestników: grupy do 24 osób

 • cena: 25 zł od osoby