UWAGA!  Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających w okresie epidemii wystawa “Dotknij kultury ludowej”
jest czasowo niedostępna.

 

Kultura ludowa zupełnie po ciemku – warsztaty zwiedzania „na dotyk”


Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek - chałupa ze wsi Chojnik (obiekt 22a).

Jaki dystans dzieli nas od kultury ludowej? Może warto się do niej zbliżyć i sprawdzić ile pozostało w nas jeszcze dziedzictwa przodków? Aby przypatrzeć się samym sobie, zapraszamy do odkrywania tradycji podczas warsztatów „na dotyk”? Będziemy w sposób nietypowy, ponieważ zupełnie po ciemku, zwiedzać wystawę Dotknij kultury ludowej. To okazja do bezpośredniego kontaktu z eksponatami – przejawami kultury ludowej, które pozostaną jednak niewidoczne. Poczucie bezpieczeństwa podczas zwiedzania w ciemnościach zapewni oprowadzanie przez przewodnika w formie audiodeskrypcji, czyli słownego opisu wystawy. Spotkamy się na wystawie również po to, aby móc, przynajmniej częściowo, zapoznać się z trudnościami, jakie napotyka grono osób niewidomych i niedowidzących w swoim codziennym życiu.

Na co dzień wystawa Dotknij kultury ludowej dedykowana jest osobom niewidomym i niedowidzącym. Jej tematem jest tradycyjne wnętrze warmińskiej chałupy (z końca XIX i początku XX wieku) oraz zachodzące w nim przemiany.

Informacje organizacyjne:

 • Wystawa Dotknij kultury ludowej udostępniona jest do zwiedzania przez cały sezon turystyczny, natomiast w ramach spotkań Kultura ludowa zupełnie po ciemku, można ją zwiedzać jedynie po wcześniejszym umówieniu się.
 • Chęć uczestnictwa mogą zgłaszać jedynie osoby pełnoletnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres - j.malik@muzeumolsztynek.com.pl, podając: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, ilość i wiek uczestników, preferowany termin i godzinę zwiedzania oraz zamieszczając klauzulę: potwierdzam zapoznanie się z regulaminem zwiedzania i wyrażam jego akceptację.
 • Podany przez Państwa preferowany termin zwiedzania po ciemku, aby został zrealizowany, musi zostać potwierdzony e-mailowo przez pracownika Muzeum.
 • W zwiedzaniu może brać udział od 5 do 10 osób jednocześnie (w razie potrzeby czekamy, aż zbierze się grupa).
 • Czas zwiedzania – ok. 60 minut.
 • Cena 10 zł od osoby.
 • Aby w pełni skorzystać ze spotkania Kultura ludowa zupełnie po ciemku, radzimy aby wcześniej podczas ewentualnego zwiedzania Parku Etnograficznego, nie zwiedzać wystawy Dotknij kultury ludowej.

 
Regulamin uczestniczenia w warsztatach Kultura ludowa zupełnie po ciemku:

 1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w zachowaniu zasad bezpieczeństwa na ekspozycji, jednak ze względu na nietypowy charakter zwiedzania (w całkowitych ciemnościach) każdy uczestniczy w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zwiedzaniu jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Dzieci poniżej 7 lat nie mogą brać udziału w zwiedzaniu.
 4. Na teren ekspozycji nie będzie można wchodzić w okryciach wierzchnich. Obowiązuje również zakaz wchodzenia z torebkami/plecakami oraz wszelkim sprzętem elektronicznym (m.in. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, latarki). Na czas zwiedzania jest możliwość przechowania rzeczy osobistych we wspólnym pojemniku zamykanym na klucz (klucz przechowuje przewodnik ekspozycji).
 5. Jednorazowo na ekspozycji może przebywać maksymalnie 10 osób (+ przewodnik).
 6. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu zwiedzania, nie będą wpuszczane na teren ekspozycji.

Osoby nieprzestrzegające regulaminu będą proszone o opuszczenie ekspozycji.