II OLSZTYNECKIE SPOTKANIA ETNOGRAFICZNE

 II Olsztyneckie Spotkania Etnograficzne organizowane przez nasze Muzeum,  odbędą się 26 marca 2019 roku w Muzealnym Centrum Obsługi Turystów.

          Zaproponowany tytuł konferencji Ogień życia – życie ognia wskazuje na dwie możliwe teoretyczne perspektywy refleksji: symbolu ognia w tradycji kulturowej oraz społeczno-gospodarczych praktyk związanych z ogniem.
Te dwa ujęcia proponowanej problematyki ognia w kulturze/kulturach powiązano pojęciem życie, czyniąc z niego niejako podstawę obu metafor. Przez słowo życie podkreślono zarazem dynamikę i aktualność tego kulturowego fenomenu.

          Chcemy zwrócić Państwa uwagę na kwestię rewaloryzacji symboliki ognia w naszych współczesnych praktykach kulturowych. Kapitał symboliczny ognia oczywiście nie uległ całkowitej dewaluacji, niemniej
w zindustrializowanych, modernistycznych kulturach jego „symboliczny blask” zdawał się nieco przygasać. Tymczasem postnowoczesna wyobraźnia społeczna zdaje się przywracać symboliczną siłę ognia, co znajduje swój wyraz choćby w powrocie do tradycyjnej i wydawałoby się, niemal już zapomnianej, obrzędowości związanej z ogniem. Interesuje nas czy współczesne praktyki symboliczne dotyczące ognia sprowadzają się jedynie do reaktywacji dawnej obrzędowości, której nadaje się ludyczną formę, czy też mamy do czynienia właśnie z przewartościowaniem symbolicznych praktyk.

          Zwracając z kolei uwagę na życie ognia chcemy podkreślić dawne i współczesne znaczenie ognia w naszym życiu codziennym i praktykach gospodarczych. Ten czysto praktyczny wymiar życia ognia we współczesnej kulturze wydaje się być również bardzo interesujący, a chyba nieczęsto staje się przedmiotem uwagi badaczy.

 

Kontakt:

Monika Sabljak-Olędzka, tel. 89 519-21-64, wew. 30

Dr Bogdan Radzicki, tel. 89 519-21-64, wew. 25

e-mail: m.sabljak@muzeumolsztynek.com.pl

 

 

 

 

 

powrót