Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa

 

1 grudnia 2019 r. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku rozpoczął realizację projektu „Olsztynek-Kaliningrad – from the common history to the future partnership” („Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”), Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020.

 

Naszym partnerem jest Ogród Zoologiczny w Kaliningradzie, na którego terenie, jeszcze przed I wojną światową, powstały pierwsze obiekty, które obecnie zobaczyć można w Olsztynku. Projekt będzie trwał 2 lata, do 30 listopada 2021 roku.

 

Wartość całkowita projektu to 1 934 283,46 euro, a część działań realizowanych przez Muzeum opiewa na 1 021 210,36 euro, z czego 919 089,32 euro to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

W projekcie zaplanowana szereg różnych działań, z których najważniejszym dla naszego Muzeum jest budowa magazynu studyjnego z częścią otwartą dla publiczności. Oznacza to, że turyści będą mogli wejść do udostępnionej części magazynu i zobaczyć, w jaki sposób przechowuje się zbiory. Budynek magazynu będzie kopią stajni z założenia folwarcznego w Tołkinach. Cała budowa zostanie utrwalona na filmie, który zaprezentujemy podczas uroczystego otwarcia obiektu.

 

Inne działania Muzeum:

  • Stworzenie ścieżki edukacyjno-historycznej przedstawiającej obiekty litewskie znajdujące się w Muzeum i takie, które zostały na jego terenie wybudowane, ale nie przetrwały do naszych czasów. Ścieżkę będą tworzyły tablice informacyjne połączone z mobilną aplikacją, w której zostaną zamieszczone ryciny i plany tych obiektów, ich zdjęcia z czasów królewieckich, historia i opisy.

  • Zlecenie wykonania projektów architektonicznych wspomnianych wyżej nieistniejących już budynków litewskich: stajnia, stodoła i piwnica ziemna z Pempen oraz chałupa rybacka z Gilge. Projekty będą pierwszym krokiem zmierzającym do odbudowy tych obiektów w przyszłości.

  • Zlecenie wykonania projektu architektonicznego kopii dworu z terenu dawnych Prus, który w przyszłości uzupełni zabudowę dworsko-folwarczną znajdującą się w Muzeum.

  • Organizacja konferencji „Old places – new meanings” Konferencja będzie poświęcona wymianie informacji i doświadczeń inwestorów z Polski i Rosji dotyczących adaptacji historycznych miejsc do nowych funkcji z zachowaniem dawnego charakteru i wykorzystania ich jako atrakcyjnego produktu turystycznego. Grupą docelową będą użytkownicy obiektów, przedstawiciele muzeów i innych instytucji kultury, lokalne małe firmy w obu regionach Beneficjentów oraz wszyscy, którym nie jest obojętny los historycznych obiektów.

 

 


 

 

Czy współpraca się opłaca?

Jak najbardziej!

 

W naszym Muzeum odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu „Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”

 

Mieliśmy zaszczyt gościć Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustawa Marka Brzezina oraz Dyrektor Калининградский Зоопарк - Официальная страница - Svetlanę Sokolovą.

 

1 021 000 Euro zostanie przeznaczone przez nasze Muzeum na rozwój sektora dworsko-folwarcznego oraz na rozwój sektora Małej Litwy. Już niebawem zacznie powstawać magazyn muzealiów z częścią ekspozycyjną dla turystów. To najbliższy cel projektu!

 

 

 

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

 

 


 

 

Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Za jej zawartość odpowiada Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

 

 

powrót