„Dotknij kultury ludowej” – wystawa etnograficzna na dotyk

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku w 2015 roku realizuje zadanie pt. „Dotknij kultury ludowej” – wystawa etnograficzna na dotyk, na którą otrzymało dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu Wspieranie działań muzealnych oraz dotację celową przeznaczoną na wkład własny przy realizacji tego działania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
„Dotknij kultury ludowej” to projekt mający na celu jak najwierniejsze odtworzenie tradycyjnego wnętrza wiejskiej chałupy z terenów byłych ziem Prus Wschodnich z końca XIX i początku XX wieku oraz pokazanie zachodzących w nim zmian. Na wystawie będzie można zobaczyć ludowe meble, sprzęty gospodarstwa domowego oraz elementy wyposażenia wnętrz. Będą to w większości podobizny muzealiów znajdujących się w zbiorach naszego Muzeum, wykonane przez rzemieślników.  Ponadto zwiedzający wystawę będą mogli poznać zastosowanie różnych przedmiotów znajdujących się niegdyś w codziennym użytku, obecnie często już nam nieznanych.
 Ekspozycja  przeznaczona będzie głównie dla osób z dysfunkcją wzroku oraz dla wszystkich tych, którzy niezadowoleni są z zakazu dotykania muzealnych eksponatów. Ideą wystawy, zgodnie z nazwą „Dotknij kultury ludowej” - będzie możliwość jej poznawania poprzez zmysł dotyku. W naszym Muzeum będzie to pierwsza tego typu wystawa. Pozostałe nadal prosimy zwiedzać w „sposób tradycyjny” - nie dotykając eksponatów.  
Ekspozycja pozwalając na bezpośredni kontakt ze znajdującymi się na niej przedmiotami, stworzy warunki, w których osoby z dysfunkcją wzroku będą jej pełnoprawnymi i aktywnymi uczestnikami. Mamy nadzieję, że możliwość „dotknięcia kultury ludowej” na naszej nowej wystawie poszerzy grono odbiorców oraz zachęci zwiedzających do wnikliwszego przyjrzenia się lokalnej kulturze ludowej, prezentowanej w naszym Muzeum, a przez to do poznawania dziedzictwa kulturowego.
Wystawę uzupełnią: audiodeskrypcja oraz dwa katalogi, w tym jeden  przeznaczony  dla osób niewidomych. W jej ramach organizowane będą muzealne zajęcia edukacyjne.
 Uroczyste otwarcie naszej nowatorskiej wystawy, która zlokalizowana będzie na terenie Parku Etnograficznego w chałupie ze wsi Chojnik (obiekt 22a), odbędzie się 18 grudnia, o godz. 13.00.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZAPROSZENIE DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH DO POBRANIA!

 

 

 

 

powrót