Konferencja naukowa „Woda w kulturze, kultury wody”

Muzeum w Olsztynku zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Woda w kulturze, kultury wody” z cyklu „Olsztyneckie spotkania etnograficzne”.
Woda jest nie tylko warunkiem życia organizmów żywych, jest także jednym z najważniejszych elementów świata natury, wokół którego tworzą się tradycje i praktyki społeczno-kulturowe.
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku  leży w Krainie tysiąca jezior, a zatem chcemy zaprosić Państwa do przyjrzenia się problematyce wody w świetle najnowszych badań inter- i transdyscyplinarnych.
Tematy zawarte w tytule konferencji są wobec siebie komplementarne. Z jednej strony pozwalają ujmować wodę jako ważny element systemów kulturowych, z drugiej – widzieć w niej środowisko, w którym te systemy tworzyły się i funkcjonowały.
Niewątpliwie o wodzie w kulturze, jako istotnym elemencie szeregu znaczeń kulturowych – politycznych, społecznych, religijnych, obrzędowych i innych -  powiedziano i napisano już wiele. Nasuwa się więc pytanie: co jeszcze można tu oryginalnego dodać? Chcemy jednak zwrócić Państwa uwagę na dynamikę kontekstów, w jakich te znaczenia się zmieniają.
Drugi z elementów tematu konferencji odwraca perspektywę poznawczą proponowanego zagadnienia. Chcemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób w przeszłości i współcześnie woda „kształtowała” kulturę? I znowu – wydaje się, że na klasyczną problematykę kultur obfitości i deficytu wody, można na nowo spojrzeć w nieco szerszym kontekście.
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w naszym Muzeum,  jeśli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi refleksjami.
 
Informacje o konferencji

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

 

 

WODA W KULTURZE - KULTURA WODY - konspekty wystąpień
Konferencja odbędzie się 26 września 2017 roku w Olsztynku w Salonie Wystawowym, ul. Zamkowa 1, rozpoczęcie o godz. 10.00.

Wystąpienia zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych MBL-PE (4 punkty MNiSW) po przejściu procedury recenzyjnej.

Rada Naukowa konferencji:

  • dr hab. Katarzyna Barańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Grzegorz Białuński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Komitet organizacyjny:

  • Dyrektor Muzeum Ewa Wrochna, przewodniczący
  • Dr Bogdan Radzicki,  sekretarz ds. naukowych
  • Kustosz Monika Sabljak-Olędzka, sekretarz ds. organizacyjnych
  • Kustosz Maria Dembińska.

 

Kontakt:
Monika Sabljak-Olędzka, tel. 89 519-21-64, wew. 30
e-mail: m.sabljak@muzeumolsztynek.com.pl

powrót