Zimowe Ptakoliczenie

Bogatki, czyże, gile, sójki, sroki i trznadle. To tylko niektóre ptaki, jakie udało się nam dziś zaobserwować na terenie Parku Etnograficznego w Olsztynku.
Wyruszyliśmy o godz. 11:00. Naszymi przewodnikami byli Bogdan Brewka i Piotr Rogowski z Nadleśnictwa Olsztynek. Spacerując po terenie Parku Etnograficznego obserwowaliśmy i liczyliśmy ptaki. Łącznie na naszej drodze spotkaliśmy ich ponad 60!

Nasze Muzeum po raz kolejny włączyło się do akcji Zimowego Ptakolicznia, której inicjatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją, w czasie której każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza wybrane miejsce. Inicjatywa skupia się na gatunkach żyjących blisko człowieka.

 

 

 

 

 

powrót