Komunikat!

Ze względu na trwające prace remontowe Muzeum
będzie nieczynne do 23 lutego 2018 r.

 

 

Park Etnograficzny przy ul. Leśnej 23 - czynny cały rok

 

15-30 kwietnia: wtorek - niedziela

9:00 - 17:00

1 maj - 30 czerwiec: codziennie

9:00 - 17:00

1 lipiec - 31 sierpień: codzienne

10:00 - 18:00

1-30 wrzesień: codziennie

9:00 - 17:00

1-31 październik: wtorek - niedziela

9:00 - 16:00

1 listopada - 14 kwietnia* wtorek-czwartek

10:00 - 14:00

 

* - w okresie 1 listopada - 14 kwietnia możliwy jest tylko spacer po Parku Etnograficznym oraz zwiedzanie obiektów z zewnątrz.

 

Dni bezpłatnego wstępu do Parku Etnograficznego:

 

 • 15, 28 kwietnia 2017,
 • 9, 20 maja 2017,
 • 1, 11, 23 czerwca 2017,
 • 3,17 lipca 2017,
 • 8, 31 sierpnia 2017,
 • 9, 17, 22 września 2017,
 • 7, 19, 31 października 2017,
 • 3, 11, 19, 25 listopada 2017,
 • 3, 9, 17, 23, 26 grudnia 2017,
 • 7, 13, 21, 27 stycznia 2018,
 • 3, 11, 17, 25 lutego 2018,
 • 4, 10, 18, 24 marca 2018
 • 1, 7 kwietnia 2018.

Salon Wystawowy wraz z Domem Mrongowiusza
Olsztynek, ul.Zamkowa 1

Udostępnianie:

 

1 listopada-14 kwietnia

nieczynne

15 kwietnia-31 października     wtorek-niedziela

10.00-17.00

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że sklepik muzealny w okresie od 1 listopada do 14 kwietnia czynny jest na terenie Skansenu od wtorku do czwartku w godz.10.00-14.00.


 

Organizacja zwiedzania:

 1. Do wejścia na teren Muzeum w godzinach otwarcia uprawnia bilet wstępu.
 2. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach, z przewodnikiem lub bez.
 3. Zgłoszenia grup na zwiedzanie z przewodnikiem przyjmowane są telefonicznie i pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonu: Park Etnograficzny: tel. (89) 519 21 64.
 4. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
 5. Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne (np. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne schody, itp.). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdów w celu zwiedzenia wybranych obiektów.
 6. W Muzeum obowiązuje zakaz:
 • dotykania i dokarmiania zwierząt muzealnych,
 • niszczenia zieleni (zrywania kwiatów, roślin ozdobnych, łamania gałęzi itp.),
 • wchodzenia na teren upraw i ogródków,
 • wchodzenia na pastwiska,
 • palenia tytoniu (możliwe  tylko w wyznaczonych miejscach),
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • rozniecania ognia.

7. Wprowadzanie zwierząt:

 • psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy,
 • zabrania się wchodzenia ze zwierzętami do obiektów,
 • opiekun lub właściciel ma obowiązek posprzątania po swoim psie,
 • należy zachować szczególną ostrożność i czujność ze względu na zwierzęta hodowane w Muzeum,
 • powyższe przepisy nie dotyczą psów przewodników.

8. Na teren Muzeum nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.
10. Rzeczy pozostawione na terenie Muzeum bez opieki zostaną usunięte.

Inne usługi:

 1. W kościele z Rychnowa znajdującym się na terenie Parku Etnograficznego, po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość organizacji liturgicznej uroczystości o charakterze rodzinnym w tym w szczególności ceremonii ślubnej lub chrztu.
 2. W cenie biletu wstępu do Muzeum możliwe jest fotografowanie i filmowanie wyłącznie do celów amatorskich.
 3. Fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Muzeum.

Postanowienia końcowe:

 1. Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na ekspozycję Muzeum wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Przyjmowanie skarg i wniosków przez Dyrektora Muzeum odbywa się w każdy wtorek w godz. 12:00-13:00.
 3. Regulamin podlega udostępnieniu na tablicy przy wejściu głównym do Muzeum.