Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny, ul. Leśna 23:

 

 15 kwietnia - 30 czerwca:       codziennie

 9:00 - 17:00

1 lipca - 31 sierpnia:               codziennie

10:00 - 18:00

 1 - 30 września:                     codziennie

9:00 - 17:00

 1 - 31 października:            wtorek - niedziela

8:30 - 16:30

 1 listopada - 14 kwietnia*:      codziennie

9:00 - 15:00

 * Zwiedzanie obiektów tylko z zewnątrz.

 

Park Etnograficzny:

Dni bezpłatnego wstępu w 2020 r.:

 • 15, 22, 30 kwietnia;
 • 16, 27 maja;
 • 7, 18 czerwca;
 • 3, 16, 31 lipca;
 • 8, 20, sierpnia;
 • 21, 23 września;
 • 2, 9, 14, 22, 28 października
 • od 1 listopada 2020 - 14 kwietnia 2021 - wszystkie niedziele

 


 

Salon Wystawowy i Dom Mrongowiusza, ul. Zamkowa 1:

 1 maja - 30 września:             wtorek - niedziela

9:00 - 17:00

 

Salon Wystawowy i Dom Mrongowiusza:

Dni bezpłatnego wstępu w 2020 r.:

 • 6, 21 maja;
 • 10, 23 czerwca;
 • 8, 22 lipca;
 • 12, 26 sierpnia;
 • 3, 18 września.

 


 

Organizacja zwiedzania:

 

1.  Do wejścia na teren Muzeum w godzinach otwarcia uprawnia ważny bilet wstępu.

2.  W dni, w które wstęp do Muzeum jest wolny, należy w kasie pobrać bezpłatny bilet wstępu.

3.  Bilet wstępu należy zachować do sprawdzenia w Punkcie Kontroli Biletów i w obiektach.

4.  Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach, z przewodnikiem lub bez.

5.  Przewodnik muzealny oprowadza grupy liczące maksymalnie 40 osób (łącznie z opiekunami)

    Na grupę 19 osób, przypada jeden opiekun, który na teren Muzeum wchodzi bezpłatnie.

6. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum, biorą odpowiedzialność za dyscyplinę dzieci i młodzieży podczas zwiedzania.

7. Zgłoszenia grup na zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym lub z oprowadzaniem kuratorskim, przyjmowane są telefonicznie lub pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem, od poniedziałku do piątku, pod numerami telefonów:

      Sekretariat:  (89) 519 21 64 wew. 36 (Dział Promocji i Oświaty) oraz 501 416 435,  509 382 798.

      Oprowadzanie kuratorskie możliwe jest w od poniedziałku do piątku.
      Rezerwacja powinna zostać potwierdzona przez obie strony.

8.  W przypadku  spóźnienia się grupy do 30 min., Muzeum zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy zwiedzania.W przypadku spóźnienia grupy  powyżej 30 min., Muzeum zastrzega sobie prawo anulowania zwiedzania z        przewodnikiem oraz zamówionych warsztatów

9.   Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.

10. Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne występujące w Muzeum (np. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne schody, nierówności terenu, itp.). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z                            podjazdów do wybranych obiektów. 

11. Z powodu prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać zarządzeniem Dyrektora ograniczony czasowo lub                  całkowicie wyłączony. 

12.  W Muzeum obowiązuje zakaz:

 • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, z wyłączeniem wystawy w chałupie
  ze wsi Chojnik „Dotknij kultury ludowej”,
 • spożywania posiłków i napojów w obiektach,
 • wprowadzania wózków dziecięcych do wnętrz obiektów,
 • dotykania i dokarmiania zwierząt muzealnych,
 • wchodzenia na teren upraw i ogródków,
 • wchodzenia na pastwiska,
 • palenia tytoniu oraz e-papierosów (możliwe  tylko w wyznaczonych miejscach),
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • rozniecania ognia.

13.  Wprowadzanie psów:

 • psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy,
 • zabrania się wchodzenia ze zwierzętami do obiektów,
 • właściciel ma obowiązek posprzątania po swoim pupilu,
 • należy zachować szczególną ostrożność i czujność ze względu na zwierzęta hodowane
  w Muzeum,
 • powyższe przepisy nie dotyczą psów przewodników.

14.   Na teren Muzeum nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania
w miejscach publicznych.

15.   Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa lub wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.

16.  Rzeczy pozostawione na terenie Muzeum bez opieki zostaną usunięte.

17. Teren Muzeum objęty   jest monitoringiem.

 

 Inne usługi

 

1.   W kościele z Rychnowa znajdującym się na terenie Parku Etnograficznego, po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość organizacji liturgicznej uroczystości o charakterze rodzinnym, w tym w szczególności ceremonii ślubnej lub chrztu. Opłata za wynajem wynosi 500,00 zł.

2.    W cenie biletu wstępu do muzeum możliwe jest fotografowanie i filmowanie tylko i wyłącznie do celów amatorskich.

3.    Fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Muzeum.

 

Postanowienia końcowe

 

1.    Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na ekspozycję Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.   Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania Muzeum i Salonu Wystawowego znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.muzeumolsztynek.pl lub pod numerem telefonu (89) 519 21 64.

  3. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Muzeum – w każdy wtorek w godz. 12.00-13.00, po uprzednim umówieniu telefonicznym:  sekretariat  (89) 519-21-64.