Park Etnograficzny przy ul. Leśnej 23 - czynny cały rok

 

15 - 30 kwietnia: codziennie

 9:00 - 17:00

1 maja - 30 czerwca: codziennie

 9:00 - 17:00

1 lipca - 31 sierpnia: codziennie

10:00 - 18:00

1 - 30 września: codziennie

  9:00 - 17:00

1 - 31 października: wtorek - niedziela

  8:30 - 16:30

1 listopada - 14 kwietnia*  poniedziałek - piątek

niedziele (1 listopada - 14 kwietnia)

 9:00 -15:00

 9:00 -15:00

 

* - w okresie 1 listopada - 14 kwietnia możliwe jest zwiedzanie obiektów tylko z zewnątrz.

 

Park Etnograficzny: Dni bezpłatnego wstępu:

·         14, 22 kwietnia

·         6, 18, 27 maja;

·         1, 9, 20 czerwca;

·         3, 19 lipca;

·         8, 22 sierpnia;

·         7, 22 września;

·         4, 16, 27 października

·         1 listopada – 14 kwietnia  2020– wszystkie niedziele - wstęp bezpłatny

 

Park Etnograficzny otwarty jest dla zwiedzających w następujące dni: Poniedziałek Wielkanocy, Boże Ciało, 15 sierpnia

 

Park Etnograficzny zamknięty jest dla zwiedzających w następujące dni : Wielka Sobota, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

 

 


Salon Wystawowy wraz z Domem Mrongowiusza
Olsztynek, ul.Zamkowa 1

 

1 maja - 30 września: wtorek - niedziela

9:00-17:00

 

 

   Salon Wystawowy  i Dom Mrongowiusza : Dni bezpłatnego wstępu:

 

·         2, 18  maja;

·         1, 26 czerwca;

·         9,  28  lipca;

·         2, 17,31  sierpnia;

·         15, 26 września;

 

Od 1 października 2019 do 14 kwietnia 2020 - Salon Wystawowy i Dom Mrongowiusza są nieczynne.


 

Organizacja zwiedzania:

 

1.  Do wejścia na teren Muzeum w godzinach otwarcia uprawnia ważny bilet wstępu.

2.  W dni, w które wstęp do Muzeum jest wolny, należy w kasie pobrać bezpłatny bilet wstępu.

3.  Bilet wstępu należy zachować do sprawdzenia w Punkcie Kontroli Biletów.

4.  Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach, z przewodnikiem lub bez.

5.  Przewodnik muzealny oprowadza grupy liczące maksymalnie 40 osób (łącznie z opiekunami)

6.  Zgłoszenia grup na zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym, przyjmowane są telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonu (od poniedziałku do piątku):

      Park Etnograficzny : Dział Promocji: tel. (89) 519 21 64 wew. 36, 501 416 435,  509 382 798,

      Salon Wystawowy: tel. (89) 519 24 91

7.  W przypadku  przyjazdu zgłoszonych grup z dużym opóźnieniem ( czas oczekiwania na grupę 30 minut)   Muzeum zastrzega  sobie możliwość skrócenia trasy zwiedzania lub anulowania zgłoszenia.

8.   Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.

9.   Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne (np. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne schody, itp.). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdów

do wybranych obiektów.

10. Z powodu prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać zarządzeniem Dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony. 

11.  W Muzeum obowiązuje zakaz:

 • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, z wyłączeniem wystawy w chałupie
  ze wsi Chojnik „Dotknij kultury ludowej”,
 • spożywania posiłków i napojów w obiektach,
 • wprowadzania wózków dziecięcych do wnętrz obiektów,
 • dotykania i dokarmiania zwierząt muzealnych,
 • niszczenia zieleni (zrywania kwiatów, roślin ozdobnych, łamania gałęzi itp.),
 • wchodzenia na teren upraw i ogródków,
 • wchodzenia na pastwiska,
 • palenia tytoniu oraz e-papierosów (możliwe  tylko w wyznaczonych miejscach),
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • rozniecania ognia.

12.  Wprowadzanie zwierząt:

 • psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy,
 • zabrania się wchodzenia ze zwierzętami do obiektów,
 • opiekun lub właściciel ma obowiązek posprzątania po swoim psie,
 • należy zachować szczególną ostrożność i czujność ze względu na zwierzęta hodowane
  w Muzeum,
 • powyższe przepisy nie dotyczą psów przewodników.

13.   Na teren Muzeum nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania
w miejscach publicznych.

14.   Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.

15.  Rzeczy pozostawione na terenie Muzeum bez opieki zostaną usunięte.

16. Teren Muzeum objęty   jest monitoringiem

 

 Inne usługi

 

1.   W kościele z Rychnowa znajdującym się na terenie Parku Etnograficznego, po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość organizacji liturgicznej uroczystości o charakterze rodzinnym, w tym w szczególności ceremonii ślubnej lub chrztu. Opłata za wynajem wynosi 500,00 zł.

2.    W cenie biletu wstępu do muzeum możliwe jest fotografowanie i filmowanie tylko i wyłącznie do celów amatorskich.

3.    Fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Muzeum.

 

Postanowienia końcowe

 

1.    Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na ekspozycję Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.   Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania Muzeum i Salonu Wystawowego znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.muzeumolsztynek.pl lub pod numerem telefonu (89) 519 21 64.

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Muzeum – po uprzednim umówieniu telefonicznym:  sekretariat  (89) 519-21-64.