Udostępnianie:

Park Etnograficzny przy ul. Leśnej 23 - czynny cały rok

 

od 15 kwietnia: wtorek - niedziela

9:00 - 17:00

maj - czerwiec: codziennie

9:00 - 17:00

lipiec - sierpień: codzienne

10:00 - 18:00

wrzesień: codziennie

9:00 - 17:00

październik: wtorek - niedziela

9:00 - 16:00

 

Brama główna do Parku Etnograficznego jest otwarta godzinę po zamknięciu muzeum.

Dni bezpłatnego wstępu do Parku Etnograficznego:

 

 • 15, 28 kwietnia,
 • 9, 20 maja,
 • 1, 11, 23 czerwca,
 • 3,17 lipca,
 • 8, 31 sierpnia,
 • 9, 17, 22 września,
 • 7, 19, 31 października.

Salon Wystawowy wraz z Domem Mrongowiusza
Olsztynek, ul.Zamkowa 1

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych Salon Wystawowy oraz Dom Mrongowiusza w Olsztynku w okresie od 1 października do 14 kwietnia będą nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 • 15 kwietnia - 31 października: wtorek - niedziela  9:00 - 17:00

 

Dni bezpłatnego wstępu do Salonu Wystawowego:

 • 8, 14, 20, 31 marca,
 • 8, 18 kwietnia,
 • 6, 20, 25 maja,
 • 1, 13, 30 czerwca,
 • 4, 29 lipca,
 • 3, 18, 22 sierpnia,
 • 9, 22, 30 września.

 

Salon Wystawowy i Dom Mrongowiusza nieczynne dla zwiedzających w następujących dniach:

 • Nowy Rok,
 • Święto Trzech Króli,
 • I dzień Świąt Wielkanocnych,
 • Wszystkich Świętych,
 • Święto Niepodległości,
 • Wigilia i Święta Bożego Narodzenia

 

Organizacja zwiedzania

 1. Do wejścia na teren Muzeum w godzinach otwarcia uprawnia bilet wstępu.
 2. Przewodnik oprowadza grupy  liczące maksymalnie 40 osób.
 3. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach, z przewodnikiem lub bez.


Postanowienia porządkowe

 1. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
 2. Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne (np. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne schody, itp.). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdów w celu zwiedzenia wnętrz  wybranych  obiektów .
 3. Na terenie Muzeum nie należy:
  • dotykać eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, z wyłączeniem wystawy w chałupie ze wsi Chojnik „Dotknij kultury ludowej”,
  • spożywać posiłków i napojów w obiektach,
  • dokarmiać zwierząt i podchodzić do nich zbyt blisko,
  • wchodzić na pastwiska,
  • palić tytoniu,
  • spożywać napojów alkoholowych,
  • rozniecać ognia.
 4. Wprowadzanie zwierząt:
  • psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy,
  • zabrania się wchodzenia ze zwierzętami do obiektów,
  • opiekun lub właściciel ma obowiązek posprzątania po swoim psie,
  • należy zachować szczególną ostrożność i czujność ze względu na zwierzęta hodowane w Muzeum,
  • powyższe przepisy nie dotyczą psów przewodników.
 5. Na teren Muzeum nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.
 7. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Muzeum –  po uprzednim umówieniu telefonicznym , nr tel. 89 519 21 64    
 8. W cenie biletu wstępu do muzeum możliwe jest fotografowanie i filmowanie tylko i wyłącznie do celów amatorskich. Fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych wymaga wcześniejszego  uzgodnienia  z Dyrektorem Muzeum.


Postanowienia końcowe

 1. Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania Muzeum i Salonu Wystawowego znajdują się  na stronie internetowej pod adresem  www.muzeumolsztynek.com.pl lub pod numerem telefonu 89 519 21 64
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2016 rok.
 3. Wyciąg  z regulaminu umieszczony jest na tablicy przy wejściu do Muzeum.