OPIS OBIEKTÓW

 

 

 

Muzealne Centrum Obsługi Turystów

 

 

 

 

Brama ze wsi Borki
(gm. Wielbark, pow. szczycieński, rekonstrukcja obiektu z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Karczma ze wsi Skandawa
(gm. Barciany, pow. kętrzyński, kopia obiektu z 2. poł. XVII w.)

 

 

 

 

 

 

Altana parkowa z kompleksu pałacowego w Judytach
(gm. Sępopol, pow. bartoszycki, kopia obiektu z pocz. XX w.)

 

 

 

 

 

Młyn wodny ze wsi Kaborno
(gm. Purda, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z 2. poł. XVIII w.)

 

 

 

 

 

 

Gniotownik nasion oleistych ze wsi Nowy Młyn
(gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z pocz. XX w.)

 

 

 

 

 

 

Dom kamienny ze wsi Łutynowo
(gm. Olsztynek, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z 1. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Piwnica ziemna ze wsi Małszewo
(gm. Jedwabno, pow. szczycieński, obiekt oryginalny z 2. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

Szkoła ze wsi Pawłowo
(gm. Olsztynek, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Wychodek ze wsi Cichogrąd
(gm. Olsztynek, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Wychodek z osady Muchorowo
(gm. Stawiguda, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

Bróg z dachem czterospadowym
(rekonstrukcja)

 

 

 

 

 

 

Kościół ze wsi Rychnowo
(gm. Grunwald, pow. ostródzki, kopia obiektu z 1714 r.)

 

 

 

 

 


Dzwonnica ze wsi Mańki
(gm. Olsztynek, pow. olsztyński, kopia obiektu z 1685 r.)

 

 

 

 

 

 

Stele nagrobne
(rekonstrukcja obiektów z poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Krzyż przydrożny z narzędziami Męki Pańskiej
(obiekt oryginalny, eksponowany od 1971 roku)

 

 

 

 

 

 

Pompa ze wsi Jemiołowo
(gm. Olsztynek, pow. olsztyński , obiekt oryginalny z 1. poł. XX w.)

 

 

 

 

 

Stacja transformatorowa ze wsi Pawłowo
(gm. Olsztynek, pow. olsztyński, kopia obiektu z pocz. XX w.)

 

 

 

 

 

Amfiteatr
(obiekt eksponowany od 1977 roku)

 

 

 

 

 

 

Chałupa ze wsi Królewo
(gm. Morąg, pow. ostródzki, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Chałupa ze wsi Zielonka Pasłęcka
(gm. Pasłęk, pow. elbląski, obiekt oryginalny z 1819 r.)

 

 

 

 

 

 

Olejarnia ze wsi Kronin
(gm. Pasłęk, pow. elbląski, kopia obiektu z przełomu XIX i XX w.)

 

 

 

 

 

 

Stodoła ze wsi Bramka
(gm. Morąg, pow. ostródzki, kopia obiektu z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Wiata z zespołu dworsko-folwarcznego we wsi Łęguty
(gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński, kopia obiektu z pocz. XX w.)

 

 

 

 

 

 

Chałupa ze wsi Bartężek
(gm. Morąg, pow. ostródzki, kopia obiektu z 1. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Dzwonnica ze wsi Kot
(gm. Jedwabno, pow. szczycieński, obiekt oryginalny z pocz. XX w.)

 

 

 

 

 

 

Chałupa ze wsi Burdajny
(gm. Godkowo, pow. elbląski, kopia obiektu z 1. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

Budynek gospodarczy ze wsi Kwietniewo
(gm. Pasłęk, pow. elbląski, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 


Zajazd ze wsi Małszewo
(gm. Jedwabno, pow. szczycieński, kopia obiektu z XVIII w.)

 

 

 

 

 

 

Chałupa ze wsi Chojnik
(gm. Morąg, pow. ostródzki, obiekt oryginalny z poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

Budynek gospodarczy ze wsi Chojnik
(gm. Morąg, pow. ostródzki, obiekt oryginalny z poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Chałupa ze wsi Gązwa
(gm. Mrągowo, pow. mrągowski, obiekt oryginalny z przełomu XVIII i XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Stodoła ze wsi Jerutki
(gm. Świętajno, pow. szczycieński, obiekt oryginalny z 2. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Obora ze stolarnią ze wsi Jerutki
(gm. Świętajno, pow. szczycieński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Kurnik z gołębnikiem ze wsi Jerutki
(gm. Świętajno, pow. szczycieński, obiekt oryginalny z 2. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

Piwnica ziemna ze wsi Jerutki
(gm. Świętajno, pow. szczycieński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

 

Gołębnik
(kopia obiektu z XX w.)

 

 

 

 

 

 

Chałupa ze wsi Turznica
(gm. Ostróda, pow. ostródzki, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Piwnica ze wsi Pacółtowo
(gm. Grunwald, pow. ostródzki, kopia obiektu z przełomu XIX i XX w.)

 

 

 

 

 

 

Lamus ze wsi Drogosze
(gm. Barciany, pow. kętrzyński, kopia obiektu z 2. poł. XVIII w.)

 

 

 

 

 

 

Stodoła z zespołu folwarcznego w Skandawie
(gm. Barciany, pow. kętrzyński, kopia obiektu z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Stajnia z wozownią z zespołu pałacowo-parkowego w Prośnie
(gm. Korsze, pow. kętrzyński, kopia obiektu z 2. poł. XVIII w.)

 

 

 

 

 

 

Spichlerz z zespołu folwarcznego w Skandawie
(gm. Barciany, pow. kętrzyński, kopia obiektu z 2. poł. XVIII w.)

 

 

 

 

 

 

Kapliczka przydrożna ze wsi Giedajty
(gm. Jonkowo, pow. olsztyński, kopia obiektu z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Wiatrak "paltrak" z Schönfließ
(obecnie Komsomolskoje w obwodzie kaliningradzkim, Rosja, kopia obiektu z przełomu XVIII i XIX w.)

 

 

 

 

 

Wiatrak "paltrak" ze wsi Ruska Wieś
(gm. Mrągowo, pow. mrągowski, obiekt oryginalny z 2. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Wiatrak "koźlak" ze wsi Wodziany
(gm. Małdyty, pow. ostródzki, obiekt oryginalny z 1773 r.)

 

 

 

 

 

 

Remiza strażacka ze wsi Giedajty
(gm. Jonkowo, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z 1902 r.)

 

 

 

 

 

 

Kuźnia ze wsi Bielica
(gm. Godkowo, pow. elbląski, kopia obiektu z 1. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Krzyż przydrożny ze wsi Rzeck
(gm. Biskupiec, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z XVIII w.)

 

 

 

 

 

 

Chałupa nr 1 ze wsi Kaborno
(gm. Purda, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z przełomu XVIII i XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Budynek gospodarczy ze wsi Purdka
(gm. Purda, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z 2. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Stodoła ze wsi Marcinkowo
(gm. Purda, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Spichlerz ze wsi Purdka
(gm. Purda, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z 2. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Dzwonniczka słupowa ze wsi Kaplityny
(gm. Barczewo, pow. olsztyński, kopia obiektu z 2. poł. XIX w.

 

 

 

 

 

 

Chałupa ze wsi Nowe Kawkowo
(gm. Jonkowo, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

 

Stodoła ze wsi Stękiny
(gm. Jonkowo, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z 2. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Obórka ze wsi Kaborno
(gm. Purda, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Wozownia z garncarnią ze wsi Tomaszkowo
(gm. Stawiguda, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Żuraw studzienny
(rekonstrukcja obiektu z XX w.)

 

 

 

 

 


Piec garncarski

 

 

 

 

 

 

Kapliczka ze wsi Redykajny
(gm. Dywity, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Chałupa nr 2 ze wsi Kaborno
(gm. Purda, pow. olsztyński, obiekt oryginalny z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Wiatrak "holender" ze wsi Dobrocin
(gm. Małdyty, pow. ostródzki, obiekt oryginalny z 2. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Chałupa z Pempen
(obecnie Pempiai, Litwa, kopia obiektu z przełomu XVIII i XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Spichlerz z Lankuppen
(obecnie Lankupiai, Litwa, kopia obiektu z XVIII w.)

 

 

 

 

 

 

Suszarnia z Pempen
(obecnie Pempiai, Litwa, kopia obiektu z 2. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Wędzarnia rybacka z Gilge
(obecnie Matrosowo w obwodzie kaliningradzkim, Rosja, kopia obiektu z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Stania Gilge
(obecnie Matrosowo w obwodzie kaliningradzkim, Rosja, kopia obiektu z XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Kurhan z Sorthenen
(obecnie Primorsk w obwodzie kaliningradzkim, rekonstrukcja obiektu z 450-350 r. p.n.e.)

 

 

 

 

 

 

Bróg z dachem dwuspadowym
(rekonstrukcja)

 

 

 

 

 

 

Ambona myśliwska
(obiekt eksponowany od 1993 roku)

 

 

 

 

 

 

Chałupa ze wsi Nowa Różanka
(gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński, obiekt oryginalny z 1. poł. XIX w.)

 

 

 

 

 

 

Budynek gospodarczy ze wsi Skierki
(gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński, kopia obiektu z pocz. XX w.)