Salon Wystawowy

Salon Wystawowy znajduje się w dawnym kościele parafialnym w centrum Olsztynka. Jest jednym z najstarszych budynków w mieście. Zbudowany został w II poł. XIV wieku w stylu gotyckim, z wysoką wieżą dominującą nad miastem. Po pożarze w 1685 r., mimo odbudowynie odzyskał pierwotnego wyglądu. Po raz drugi budynek uległ zniszczeniu w czasie pożaru miasta w 1804 r., a odbudowa trwała do 1880 r. W 1914 r., podczas walk z wojskami rosyjskimi, zniszczone zostało sklepienie świątyni. W 1933 r. kościół poddano gruntownemu remontowi, połączonemu z przebudową oraz zmianą wystroju wnętrza. Pod koniec II wojny światowej budynek uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. Odbudowany został dopiero w latach 1974-1977 i adaptowany na cele muzealne. W struktury organizacyjne Muzeum Budownictwa Ludowego włączony został w 1985 r. Od tego czasu organizowane są w nim wystawy o różnorodnej tematyce.

 

 

Dom Mrongowiusza

Budynek zlokalizowany w dawnej baszcie na linii średniowiecznych murów obronnych Olsztynka, tuż za Salonem Wystawowym w Olsztynku. Baszty budowane były w celu wzmocnienia murów otaczających miasto. W XVI w. niektóre z nich zmieniono w domy mieszkalne poprzez dostawienie ścian od strony miasta i przykrycie dachem. Dom w baszcie usytuowanej w sąsiedztwie kościoła, powstał w II poł. XVI w. Budynek należał do parafii ewangelickiej. Na parterze domu mieściła się szkoła ewangelicka na pietrze mieszkanie nauczyciela, zwanego rektorem. W latach 1761-1767 zamieszkiwała w nim rodzina rektora Bartłomieja Mrongowiusza, tutaj też 19 lipca 1764 roku przyszedł na świat syn Bartłomieja Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, później pastor, obrońca języka polskiego i polskiej tradycji kulturowej na Mazurach.
W 1894 roku władze miejskie wydzierżawiły budynek od parafii ewangelickiej. Powstał w nim szpital i przytułek dla starców. Po drugiej wojnie światowej do końca lat siedemdziesiątych XX w. budynek zamieszkiwany był przez lokatorów, następnie po generalnym remoncie przeznaczony został na cele muzealne.

 

 

Zapraszamy na wyjątkowe lekcje muzealne na bazie nowej ekspozycji w Salonie Wystawowym „Sztuka wątku. Figle z tkaniną na poważnej wystawie” przygotowanej specjalnie dla dzieci.  Podczas zajęć odkryte zostaną tajniki powstawania tkanin. Lekcje obejmują oprowadzanie kuratorskie po wystawie z elementem warsztatowym.

Mały tkacz:

  • 29 lipca (niedziela ) od godz. 11:00 do 14:00
  • 21 sierpnia (wtorek) od godz. 11:00 do 14:00

Koszt: 10,00 zł od osoby (w tym bilet wstępu).