Uwaga! Nie przyjmujemy zapisów na zajęcia z oferty edukacyjnej muzeum - do odwołania.

Komu kłobuk furał…? Warsztat o tradycyjnej kulturze duchowej Mazurów i Warmiaków

 

Warsztat o tradycyjnej kulturze duchowej Mazurów
i Warmiaków odwołuje się do przysłowiowego ,,złotego wieku” tej kultury czyli do okresu obejmującego zasadniczo wiek XIX – do początków wieku XX. Wynika to z faktu, że dla tego okresu mamy największy przyrost źródeł etnograficznych dokumentujących stan tej kultury. Podczas warsztatów uczestnicy wykorzystując oryginalne teksty: wyimki z XIX-wiecznych kalendarzy, gazet lokalnych
i książek odkrywać będą różne aspekty duchowego dziedzictwa tych ziem, mierząc się z gotycką czcionką, specyficznym słownictwem, a nawet sposobem budowy zdań.

 

 •          czas trwania: 90 min. (2x45 min. z krótką przerwą)
 •          odbiorcy: grupy do 24 osób
 •          cena: 25 zł od osoby

Budownictwo wiejskie Warmii, Mazur i Powiśla

 

 

Lekcja odbywa się terenie Muzeum, w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią budowy Muzeum i poznają budownictwo wiejskie dawnych Prus Wschodnich. Na przykładzie budynków poznają charakterystyczne cechy wspólne i odmienność form budowlanych w poszczególnych regionach: Warmii, Mazur i Powiśla.

 

 •  czas trwania: 90 min.
 •  odbiorcy: grupy do 30 osób
 •  cena: 6 zł od osoby

 

Modelowa lekcja architektury regionalnej

 

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy poznają historię budownictwa ludowego, techniki budowlane oraz narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane do stawiania domów na przełomie XIX i XX wieku. Pod okiem prowadzącego na modelu chałupy dzieci będą mogły złożyć wieźbę dachową i poznać elementy jej konstrukcji.

 

 •  czas trwania: 90 min.
 •  odbiorcy: grupy do 30 osób
 •  cena: 8 zł od osoby

 

Tradycyjne konstrukcje budowlane na przykładzie budynków z Muzeum

 

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy dowiedzą się o tradycyjnych konstrukcjach budowlanych występujących w XIX i XX wieku i zapoznają się z typowymi konstrukcjami występującymi w Muzeum. Poznają powszechnie stosowane w regionie materiały budowlane i techniki łączenia konstrukcji drewnianych. Na modelu będą mogli złożyć ścianę w konstrukcji wieńcowej, sumikowo-łątkowej i słupowo-ryglowej. 

 

 •  czas trwania: 90 min.
 •  odbiorcy: grupy do 30 osób
 •  cena: 8 zł od osoby