Uwaga! Nie przyjmujemy zapisów na zajęcia z oferty edukacyjnej muzeum - do odwołania.

 Świat dawnych Prusów


Zdjęcie przedstawia klasę podczas lekcji 

 

Najdawniejsza historia Warmii i Mazur. Dzieci poznają obyczaje i religię Prusów oraz historię ich podboju przez Zakon Krzyżacki. Zajęcia wzbogacone są pokazem slajdów oraz zrekonstruowanych elementów kultury Prusów: glinianych naczyń, strojów, krajek, ozdób i amuletów.

 • czas trwania: 45 min.

 • liczba uczestników: grupy do 30 osób

 • cena: 10 zł od osoby

 

 

Malarstwo na szkle


Zdjęcie przedstawia farby

 

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów plastycznych. Uczestnicy poznają historię ludowego malarstwa na szkle oraz niezwykłą technikę jego wykonywania. Zapoznają się także z innymi metodami malowania na szkle. Pod okiem prowadzącego dzieci samodzielnie wykonają obrazki, wykorzystując zdobytą w czasie zajęć wiedzę. 

 • czas trwania: 45-60 min.

 • liczba uczestników: grupy do 20 osób

 • cena: 15 zł od osoby

 

 

 

Nie święci garnki lepią...


Widok rąk dziecka lepiącego w glinie 

 

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi technikami garncarstwa ręcznego, poznają właściwości gliny i możliwości twórcze, jakie ona stwarza. Pod okiem instruktora i według jego wskazówek lepią następnie własne naczynia, które zabierają do domu.

 • czas trwania: 60 min.

 • liczba uczestników: grupy do 20 osób

 • cena: 15 zł od osoby

 

 

Polska wycinanka ludowa


Zdjęcie przedstawia wycinanki ludowe

 

Uczestnicy zajęć poznają rodzaje i historię wycinanek – najbarwniejszych i najpiękniejszych przejawów polskiej sztuki ludowej. Dowiedzą się również o praktycznym znaczeniu i codziennym zastosowaniu wycinanek jako małych dzieł sztuki. Na podstawie poznanych metod wycinankarskich stworzą własne papierowe kompozycje. Będą mieli okazję rozwinąć swój zmysł artystyczny poprzez odtwarzanie poznanych motywów oraz własną inicjatywę twórczą.

 • czas trwania: 45-60 min.

 • liczba uczestników: grupy do 25 osób

 • cena: 13 zł od osoby

 

 

Modelowa lekcja architektury regionalnej


Zdjęcie przedstawia dzieci podczas lekcji “Modelowa lekcja architektury regionalnej”

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy poznają historię budownictwa ludowego, techniki budowlane oraz narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane do stawiania domów na przełomie XIX i XX wieku. Pod okiem prowadzącego na modelu chałupy dzieci będą mogły złożyć więźbę dachową i poznać elementy jej konstrukcji.

 • czas trwania: 90 min.

 • liczba uczestników : grupy do 25 osób

 • cena: 10 zł od osoby

Budownictwo wiejskie
Warmii, Mazur i Powiśla


Zdjęcie przedstawia budowę chałupy

 

Lekcja odbywa się na terenie Muzeum, w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią budowy Muzeum i poznają budownictwo wiejskie dawnych Prus Wschodnich. Na przykładzie budynków poznają charakterystyczne cechy wspólne i odmienność form budowlanych w poszczególnych regionach: Warmii, Mazur i Powiśla.

 • czas trwania: 90 min

 • liczba uczestników: grupy do 25 osób

 • cena: 10 zł od osoby

  Tradycyjne konstrukcje budowlane
  na przykładzie budynków w Muzeum  Zdjęcie przedstawia konstrukcję budowlaną chałupy 

   

  Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy dowiedzą się o tradycyjnych konstrukcjach budowlanych występujących w XIX i XX wieku i zapoznają się z typowymi konstrukcjami występującymi w Muzeum. Poznają powszechnie stosowane w regionie materiały budowlane i techniki łączenia konstrukcji drewnianych. Na modelu będą mogli złożyć ścianę w konstrukcji wieńcowej, sumikowo-łątkowej i słupkowo-ryglowej.

   

   

  •  czas trwania: 90 min.

  •  liczba uczestników: grupy do 30 osób

  •  cena: 10 zł od osoby