SPACER ODBYŁ SIĘ 02.08.2020!

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE TEMATY!

 

 

Co to jest włók, czy najpierw powstały sanie czy wóz i czy prawdziwych cyganów już nie ma… te i inne dylematy spróbujemy rozwikłać podczas spaceru poświęconego transportowi wiejskiemu!

 

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazje obejrzeć pojazdy zaprzęgowe znajdujące się w różnych częściach naszego muzeum.  Podczas spaceru usłyszą opowieści o historii transportu oraz romskich wozach. Poznają podstawowe funkcje pojazdów oraz ich części składowe.

 

Pierwszym punktem na ścieżce jest wóz cygański pochodzący z początku XX wieku i należący w przeszłości do grupy Polska Roma. Kolejne miejsca to wozownia ze wsi Małszewo, gdzie znajduje się 10 pojazdów o charakterze wyjazdowym: sanie, wozy, polówka, bryka myśliwska oraz wolanty i bryczka. Spacer zakończy się przy wozowni ze wsi Tomaszkowo, w której zobaczyć można pojazdy gospodarskie takie jak wóz skrzyniowy, wozy drabiniaste, mleczarkę, sanki włóczne oraz włók.