Tytuł: Na gody Jutrznia

Rok wydania: 2014

Tytuł: Zeszyty Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Zeszyt 4 Rok wydania: 2013

Rok wydania: 2013

Tytuł: Zeszyty Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Zeszyt 3 Rok wydania: 2012

Rok wydania: 2012

Tytuł: Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku 100 lat

Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Wrochny

Rok wydania: 2013

Tytuł: Świat dziecka. Stare i nowe zabawki ludowe

Rok wydania: 2012

Tytuł: Magia chleba naszego powszedniego

Rok wydania: 2012

Tytuł: Historia Ostpreussisches Heimatmuseum w Królewcu 1909 – 1945, dzisiejszego Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficzny w Olsztynku

Rok wydania: 2011

Tytuł: Ogrody wiejskie oraz wybrane pałacowo – parkowo - folwarczne Warmii i Mazur

Rok wydania: 2011

Tytuł: Zeszyty Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Zeszyt 2 Rok wydania: 2011

Rok wydania: 2011

Tytuł: Krótka opowieść o architekturze regionów Warmii, Mazur i Powiśla

Rok wydania: 2010

Tytuł: Zeszyty Naukowe Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Folklor Bałtyjski – dziedzictwo kulturowe i źródło badań w mitologii. Zeszyt 1 Rok wydania: 2010

Rok wydania: 2010

Tytuł: Przewodnik. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Rok wydania: 2010