Olsztynek-Kaliningrad - from the common history to the future partnership

 

Budowa magazynu studyjnego idzie pełną parą!

 

Skończona jest już dolna kondygnacja, a niebawem rozpocznie się montaż więźby dachowej. Magazyn buduje firma BUDAREX Dariusz Kania z Olsztynka. Prace realizowane są w ramach projektu „Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

The construction of the warehouse is in full swing. The lower tier is finished and the assembly of the roof truss will begin soon.The warehouse is built by BUDAREX Dariusz Kania from Olsztynek. The work is carried out as part of the "Olsztynek-Kaliningrad - from a common history to future partnership" project witg the financial suport of the European Union within the Poland-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Prace przy budowie magazynu studyjnego

 

Dziś rozpoczęły się prace przy budowie magazynu studyjnego. Plac budowy przekazany został  21 maja, a dziś od rana trwają prace ziemne. Magazyn buduje firma BUDAREX Dariusz Kania z Olsztynka. Prace realizowane są w ramach projektu „Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

 

Today, work began on the construction of a warehouse open to the public. On Thursday, May 21, the construction site was handed over, and today earthworks are ongoing. The warehouse is built by BUDAREX Dariusz Kania from Olsztynek. The work is carried out as part of the "Olsztynek-Kaliningrad - from a common history to future partnership" project witg the financial suport of the European Union within the Poland-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020.

 

 

 

 

 


 

Czy współpraca się opłaca?

Jak najbardziej!

 

W naszym Muzeum odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu „Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”

 

Mieliśmy zaszczyt gościć Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustawa Marka Brzezina oraz Dyrektor Калининградский Зоопарк - Официальная страница - Svetlanę Sokolovą.

 

1 021 000 Euro zostanie przeznaczone przez nasze Muzeum na rozwój sektora dworsko-folwarcznego oraz na rozwój sektora Małej Litwy. Już niebawem zacznie powstawać magazyn muzealiów z częścią ekspozycyjną dla turystów. To najbliższy cel projektu!

 

 

 

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

 

 


 

 

1 grudnia 2019 r. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku rozpoczął realizację projektu „Olsztynek-Kaliningrad – from the common history to the future partnership” („Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”), Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020.

 

Naszym partnerem jest Ogród Zoologiczny w Kaliningradzie, na którego terenie, jeszcze przed I wojną światową, powstały pierwsze obiekty, które obecnie zobaczyć można w Olsztynku. Projekt będzie trwał 2 lata, do 30 listopada 2021 roku.

 

Wartość całkowita projektu to 1 934 283,46 euro, a część działań realizowanych przez Muzeum opiewa na 1 021 210,36 euro, z czego 919 089,32 euro to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

W projekcie zaplanowana szereg różnych działań, z których najważniejszym dla naszego Muzeum jest budowa magazynu studyjnego z częścią otwartą dla publiczności. Oznacza to, że turyści będą mogli wejść do udostępnionej części magazynu i zobaczyć, w jaki sposób przechowuje się zbiory. Budynek magazynu będzie kopią stajni z założenia folwarcznego w Tołkinach. Cała budowa zostanie utrwalona na filmie, który zaprezentujemy podczas uroczystego otwarcia obiektu.

 

Inne działania Muzeum:

  • Stworzenie ścieżki edukacyjno-historycznej przedstawiającej obiekty litewskie znajdujące się w Muzeum i takie, które zostały na jego terenie wybudowane, ale nie przetrwały do naszych czasów. Ścieżkę będą tworzyły tablice informacyjne połączone z mobilną aplikacją, w której zostaną zamieszczone ryciny i plany tych obiektów, ich zdjęcia z czasów królewieckich, historia i opisy.

  • Zlecenie wykonania projektów architektonicznych wspomnianych wyżej nieistniejących już budynków litewskich: stajnia, stodoła i piwnica ziemna z Pempen oraz chałupa rybacka z Gilge. Projekty będą pierwszym krokiem zmierzającym do odbudowy tych obiektów w przyszłości.

  • Zlecenie wykonania projektu architektonicznego kopii dworu z terenu dawnych Prus, który w przyszłości uzupełni zabudowę dworsko-folwarczną znajdującą się w Muzeum.

  • Organizacja konferencji „Old places – new meanings” Konferencja będzie poświęcona wymianie informacji i doświadczeń inwestorów z Polski i Rosji dotyczących adaptacji historycznych miejsc do nowych funkcji z zachowaniem dawnego charakteru i wykorzystania ich jako atrakcyjnego produktu turystycznego. Grupą docelową będą użytkownicy obiektów, przedstawiciele muzeów i innych instytucji kultury, lokalne małe firmy w obu regionach Beneficjentów oraz wszyscy, którym nie jest obojętny los historycznych obiektów.

 

 

 


 

 

Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Za jej zawartość odpowiada Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

 

 

powrót