Zimowe Ptakoliczenie 2020!

 

ZIMOWE PTAKOLICZENIE 2020

24 stycznia o godz. 11:00!

 


 

Ubierz się ciepło, weź lornetkę, coś do pisania i licz z nami ptaki!

 

Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku oraz wolontariusze Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, zapraszają na spacer Zimowego Ptakoliczenia! To akcja, która przywędrowała do nas z Wielkiej Brytanii. Co roku, w ostatni weekend stycznia, tysiące Brytyjczyków liczy ptaki w ogródkach, ogrodach i parkach w czasie Big Garden Birdwatch. W Zimowym Ptakoliczeniu co roku bierze udział około 3.000 osób, w różnym wieku. Dołącz do nich i wybierz się z nami na wycieczkę!

 

Zapraszamy na bezpłatną wycieczkę ornitologiczną z przewodnikiem z Nadleśnictwa Olsztynek!

 

W Zimowym Ptakoliczeniu można także wziąć udział indywidualnie – przy naszym karmniku, na balkonie, na podwórku (zachęcamy, żeby dzieci przyłączyły się do wspólnych obserwacji!). OTOP na podstawie wyników obserwacji przygotowuje zestawienie ptaków najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach. Obserwacje umożliwiają także zauważenie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Przez ostatnie dziesięć lat najliczniej obserwowanym gatunkiem jest krzyżówka, nasza najpopularniejsza kaczka.

 

 

 

 

Ptakiem Zimy 2020 został gawron

 

Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na bardzo niepokojący trend spadkowy w liczebności gawronów. Wydaje się, że te duże, czarne ptaki z rodziny krukowatych towarzyszą nam na każdym kroku – zarówno w krajobrazie silnie zurbanizowanym, jak i w miejscach poddanych mniejszej presji człowieka. Tymczasem dane są bezlitosne: w ciągu ostatnich kilkunastu lat populacja gawronów w Polsce spadła aż o 41 %. Głównym powodem, wpływającym na tak drastyczne zmniejszenie populacji, jest intensyfikacja rolnictwa, prowadząca do utraty siedlisk i zubożenia diety, nie tylko gawronów, ale większości ptaków związanych z krajobrazem rolniczym. Nie bez znaczenia pozostaje zapewne niechęć człowieka do gawronów: częste są przypadki ich płoszenia (np. za pomocą armatek hukowych), a kolonie tych niezwykle inteligentnych ptaków są celowo niszczone (usuwanie gniazd, wycinka drzew z gniazdami). Zdarzają się nawet przypadki strzelania do gawronów i celowego ranienia ich. Łacińska nazwa gawrona Corvus frugilegus oznacza kruka (czy też ptaka z rodziny krukowatych) zbierającego owoce. Każdy zapewne widział gawrony, dostojnie kroczące po trawnikach i uważnie wyszukujące tego, co nadaje się do zjedzenia w śródmiejskiej dżungli lub podążające za ciągnikiem po świeżo zaoranej ziemi i wybierające larwy chrząszczy, gąsienice i dorosłe owady. Czyż nie takich sprzymierzeńców nam potrzeba?

 

 

                                                           Zimowe Ptakoliczenie 2019

 

                                                            Zimowe Ptakoliczenie 2019

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1990 roku organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc w których one żyją. OTOP jest polskim przedstawicielem w międzynarodowej sieci organizacji ochrony ptaków, BirdLife International.

powrót