OGŁOSZENIE AKTUALNE!

 

DYREKTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO
PARKU ETNOGRAFICZNEGO W OLSZTYNKU
poszukuje
pracownika
na stanowisko asystent/adiunkt/kustosz
do Działu Kultury Ludowej

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuTreść ogłoszenia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZgoda na przetwarzanie danych osobowych

 


 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

 


 


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

 


 

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE!

 

DYREKTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W OLSZTYNKU –
PARK ETNOGRAFICZNY W OLSZTYNKU
poszukuje
Specjalisty do Działu Promocyjno-Oświatowego

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuTreść ogłoszenia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZgoda na przetwarzanie danych osobowych

 


 

 

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE!


DYREKTOR MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO–PARKU ETNOGRAFICZNEGO W OLSZTYNKU
poszukuje pracownika na stanowisko kierownika Działu Dokumentacji Zbiorów sprawującego funkcję Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

 

1.  Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe związane z zakresem działania Muzeum,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność, skrupulatność i rzetelność w działaniach.


2.  Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności sprawowanie nadzoru nad całością zbiorów muzealnych oraz realizacja zadań związanych
z ewidencjonowaniem zbiorów w oparciu o obowiązujące regulacje prawne,
w tym m. in.:

 

 • nadzorowanie i prowadzenie elektronicznej bazy danych inwentarza Muzeum,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem zbiorów do Muzeum,
 • nadzorowanie przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ruchu muzealiów itp.


3.  Warunki pracy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • miejsce pracy – Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku


4.  Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • mile widziane referencje,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum, 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23,  przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Klauzula informacyjna:

 • Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl  lub Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 


DYREKTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO – PARKU ETNOGRAFICZNEGO W OLSZTYNKU
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ OGIERKA  ŹREBIĘCIA  HODOWLANEGO RASY  POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz

DYREKTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO – PARKU ETNOGRAFICZNEGO W OLSZTYNKU
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ KLACZEK I OGIERKA - ŹREBIĄT HODOWLANYCH RASY KONIK POLSKI

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz

 


 

 

DYREKTOR

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO-PARKU ETNOGRAFICZNEGO
W OLSZTYNKU POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO
SPECJALISTY ds. ROLNO-HODOWLANYCH

Opis stanowiska:

 • planowanie i organizowanie gospodarki rolnej i hodowlanej
 • organizowanie i koordynowanie pracy zespołu pracowników rolnych
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych związanych tematycznie z gospodarką rolno-hodowlaną
 • sprawowanie odpowiedniej opieki zootechnicznej nad zwierzętami
 • prowadzenie odpowiedniej wewnętrznej dokumentacji obrotu zwierzętami i płodami rolnymi
 • planowanie i organizowanie warunków ekspozycji zwierząt.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (zootechnika, biotechnologia, itp.)
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość hodowli zwierząt gospodarskich, produkcji rolnej oraz mechanizacji rolnictwa
 • wiedza z zakresu pozyskiwania środków z zewnętrznych funduszy rolnych
 • znajomość języka obcego mile widziana

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl lub Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku,  ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek.

 

 

DYREKTOR 
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO – PARK ETNOGRAFICZNY W OLSZTYNKU
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ KLACZEK - ŹREBIĄT HODOWLANYCH RASY KONIK POLSKI

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o zamówieniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuFormularz oferty - Nitka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuFormularz oferty - Nutka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZdjęcie Nitka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZdjęcie Nutka

 

 

DYREKTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO-PARKU ETNOGRAFICZNEGO W OLSZTYNKU
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŹREBIĄT HODOWLANYCH RASY KONIK POLSKI - OGIERA I KLACZKI

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o zamówieniu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuFormularz oferty - Klacz

Zapoczątkowuje pobieranie plikuFormularz oferty - Ogier

 

 

KONKURS  NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
NA CELE GASTRONOMICZNO – USŁUGOWE NA TERENIE MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO- PARKU ETNOGRAFICZNEGO W OLSZTYNKU

 

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Projekt umowy dzierżawy

Karczma - Rzut parteru

Mapa Muzeum - Karczma ze Skandawy

 

Ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie - BIP Muzeum

 


 

 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie postępowania przetargowe oraz bezprzetargowe są zamieszczane na stronie BIP Muzeum pod adresem:

 

http://bip.mblpe.warmia.mazury.pl/

 

 

 

DYREKTOR

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W OLSZTYNKU

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ

ŹREBIĄT – OGIERÓW HODOWLANYCH RASY KONIK POLSKI

 

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o sprzedaży koni w drodze przetargu
Zapoczątkowuje pobieranie plikuWzór formularza oferty na zakup konia
Zapoczątkowuje pobieranie plikuZdjęcia koni

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i montaż okiennic w zabytkowej chałupie z Królewa znajdującej się na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku

 

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZapytanie ofertowe

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOpis okiennicy do chałupy z Królewa

Zapoczątkowuje pobieranie plikuFormularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i montaż stolarki okiennej w zabytkowej chałupie z Królewa znajdującej się na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku

 

 

Zapytanie ofertowe  montaż okien w chałupie z Królewa

Załącznik Nr 1 do zapytania - montaż okien w chałupie z Królewa

Załącznik Nr 2 do zapytania - montaż okien w chałupie z Królewa

 

 

 


 

 

 

DYREKTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO
W OLSZTYNKU
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN T4 Furgon 1.9 TD.

 

Ogłoszenie o sprzedaży Volkswagena

 

Wzór formularza oferty na zakup samochodu

 

Zdjęcia_VW

 

 


 

 

 

DYREKTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO
W OLSZTYNKU
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ
ŹREBIĄT HODOWLANYCH RASY KONIK POLSKI, RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY W TYPIE SZTUMSKIM I KLACZY DOROSŁEJ RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY W TYPIE SZTUMSKIM

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o sprzedaży koni w drodze przetargu

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWzór formularza oferty na zakup konia


Zapoczątkowuje pobieranie plikuZdjęcia koni


 

 

DYREKTOR
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO
W OLSZTYNKU
OFERUJE DO SPRZEDAŻY
ZWIERZĘTA HODOWLANE -  KONIKI POLSKIE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

 

Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny w Olsztynku ogłasza
nabór pracownika na stanowisko Specjalisty ds. rolno-hodowlanych


Zapoczątkowuje pobieranie plikuSpecjalista ds. rolno-hodowlanych

 

 


 

 

DYREKTOR MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W OLSZTYNKU

OGŁASZA PISEMNY KONKURS NA NAJEM POMIESZCZEŃ W KARCZMIE ZE SKANDAWY
NA CELE GASTRONOMICZNO-USŁUGOWE

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOgłoszenie o konkursie na najem pomieszczeń

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWzór formularza oferty

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZawiadomienie o wyborze oferty